Relatie Brein

  • Bericht auteur:
  • Berichtcategorie:Ontwikkeling

Onze hersenen zijn ontwikkeld om te functioneren in relatie met anderen. We zijn bedoelt om samen te leven, en onze pijn en stress te delen. We hebben allemaal een emotionele opvang en support systeem nodig. Wanneer we dat hebben kunnen we op een gezonde manier functioneren. – Dit zegt vrij vertaald Allyson Dinneen en ze heeft ontzettend gelijk.

Onze hersenen hebben 3 delen.

1 het reptielenbrein en dat is het deel dat helpt ons overleven. In ons gedrag uit zich dat in vechten, vluchten of bevriezen.

2 het zoogdierenbrein die wordt gestuurd door emotie

3 het menselijk brein die wordt gestuurd door ratio en analyse. Hier zit taal en geheugen.

Wij als enige soort op aarden hebben het menselijke brein deel. Die situaties kan inschatten en leren wat er sociaal van je gewenst is. Het helpt ons overleven in groepen.

Wanneer er een plek is waar je er met al je instincten, emoties en heftigheid mag zijn komt er ruimte om aan de ontwikkeling te werken. Alleen dan is er mogelijkheid tot groei. Je hebt het nodig om te weten dat je er mag zijn zoals je bent. We verdienen allemaal relatie die dat bevestigd. Dan hoeven we niet meer te overleven, maar kunnen we ontwikkelen en leven.